Yenilenebilir Enerji Kaynak Sistemleri

Küresel ısınma, fosil kaynaklarındaki azalma ve diğer etkenler yenilenebilir enerji kaynaklarının ön plana çıkmasına neden olmuştur.

Bu nedenle, gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler, Yenilenebilir enerji kaynakları ve teknolojileri konusundaki yatırım ve araştırmalarına hız vermiş bulunmaktadır. Ülkemiz de bu yatırımlara önem vermekte, bu konuda Mühendislik çözümü üreten firmalara büyük görevler ve sorumluluklar düşmektedir.

Dünyamızın geleceği yenilenebilir enerji kaynaklarının doğru ve aktif kullanımıyla doğrudan ilintilidir. Çevre bilincine sahip olan kuruluşumuz bu konuda etkin çalışmalar yapmaktadır. Rüzgâr ve güneş enerjisiyle enerji üretimi, bunun kullanımı ile ilgili sistemleri üretimi ve pazarlaması önceliklerimiz arasındadır.

Online Ziyaretçi : 1 , Toplam Ziyaretçi : 74811